Անհատական ընտրված վարժությունների, ձգումների մեթոդով վերականգնվում է հոդերի ճկունությունը, ողնաշարի մկանային և ջլային համակարգերի ամրությունը: