Շնորհակալ եմ շատ ինձ օգնելու աջակցելու և ինձ ճիշտ ուղղություն ցույց տալու համար։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում`
@crossresortofficial Խոսքեր չեմ գտնում ձեզ իմ շնորհակալությունը հայտնելու համար։ Դուք ինձ նոր եվ արողջ կյանք պարգևեցիք։ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ ԱՆՍԱՀՄԱՆ։